top of page
Untitled-1.jpg

mumolupa

മുമോ

ലൂപ്പ 

MumoLupa is a compiled publication of Malayalam Short Stories written by Mahesh Ravi. The book will 

be launched shortly. 

Untitled-1.png

12 ചെറുകഥകളടങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകം. ഓരോ കഥകളും പല കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും മനുഷ്യരിലൂടെയും വികസിക്കുന്നു. ഭൗതികനിയമങ്ങൾക്കും അതീതമായ, എന്നാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ലോകത്തു നടക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ. 

എതിർദിശ |  മുമോലൂപ്പ | ചിലന്തികൾ | സഞ്ചാരി | വിരസമായ ഒരു പ്രണയകഥ | ജൂലൈ 

ഭ്രംശം | ഒരു മഴ | രക്തത്തുള്ളികൾ | കദ്രു | സമാന്തരങ്ങൾ | സംസാരം 

Front_book_cover_over_light_surface_mockup copy.jpg

"The mode of story telling adopted by the author is fantastic. He ensures that each story leads your way to experience a different set of emotions.  Don't get deceived by its petite appearance, when you get hold of this book. A well-versed reader is sure to enjoy this book of multiple genres. Besides, the very appearance of this book will be an encouragement for a first time reader as well."

bottom of page